วิธีทำ Order list Snippet

order list snippet

Featured Snippet คือ ชุดข้อมูลแบบพิเศษ ที่แสดงผลบน Google ซึ่งไม่ใช่การแสดงผลการค้นหาแบบปกติ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบ FAQ, แบบ Table, แบบ Definition, แบบ Order list ฯลฯ

สำหรับโพสนี้จะแนะนำแนวทางการทำ Snippet แบบ Order list

ปัจจัยที่จะทำให้เกิด Order list Snippet มีดังนี้

  • ต้องเป็นคอนเทนต์ประเภท How to หรือเป็นลิสต์รายการสินค้า หรือรายการสถานที่
  • แบ่งหัวข้อเนื้อหาชัดเจน
  • ในเนื้อหาจะมีกี่หัวข้อก็ได้ แต่ต้องมากกว่า 4 หัวข้อ
  • แต่ถ้าเลือกใช้ H2 ทุกหัวข้อก็ต้องใช้ H2 ทั้งหมด
  • ถ้าหัวข้อวิธีทำหรือลิสต์รายการใช้ H3 ก็ต้องใช้ H3 ทั้งหมด
  • แม้กระทั่งหากคุณใช้หัวข้อเป็น P ก็ต้องใช้ P ทั้งหมด
  • การเขียนหัวข้อ ของแต่ละประเด่น ต้องเขียนให้สั้น กระชับ ไม่ซ้ำกัน
  • ใส่ตัวเลขลงไปที่หัวข้อด้วย
  • ข้อมูลในแต่ละหัวข้อต้องมีความสมดุล คือ เขียนเนื้อหาให้มีความยาว ในระดับที่เท่าๆ กัน ไม่ใช้บางหัวข้อเขียนยาวเป็นกิโล แต่บางหัวข้อเขียนสั้นนิดเดียว

เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ผมแนะนำให้คุณ เข้าไปดูตัวอย่างเนื้อหา ตามลิงค์บทความที่ผมแปะของแต่ละรูป แล้วเข้าไปสังเกตุการวางหัวข้อ และการใส่เนื้อหาดูครับ

รูปที่ 1
https://padveewebschool.com/learn-seo-free/

รูปที่ 2
https://padveewebschool.com/where-to-learn-seo/

รูปที่ 3
https://padveewebschool.com/where-to-learn-wordpress/

รูปที่ 4
https://plaradise.com/how-to-do-seo-content/