เขียน SEO title กับ Meta description อย่างไรให้ถูกต้อง

seo title

เขียน SEO title กับ Meta description อย่างไรให้ถูกต้อง

เป็นที่รู้กันอยู่แล้ว หลักการปรับ on page SEO ทุกหน้าต้องเขียน title กับ Meta Description

แต่เขียนยังไง? ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราต้องมีหลักการ ไม่อย่างนั้น เราก็จะเขียนไปเรื่อย แบบไม่มีทิศทางนั้นเอง

หลักการเขียนจะมีประมาณนี้ครับ

 • มี Focus keyword ประกอบใน title กับ meta desc
 • ที่ Title ต้องวาง Focus keyword ไว้ช่วงต้นของประโยค หน้าสุดได้ก็ดี หรือวางเป็นคำที่ 2 ก็ได้
 • Title ต้องเขียนให้เด่นแค่เรื่องเดียว อย่าให้มี Keyword คำอื่นมารบกวน
 • แต่ละหน้าให้โฟกัสที่ Keyword เดียว อย่าเขียนแบบหว่านกะว่าจะติดอันดับทุก Keyword ในหน้าเดียว โอกาสเป็นไปได้น้อยมาก ดังนั้นจงเขียนให้เด่นแค่เรื่องเดียว
 • ที่ Meta desc ไม่จำเป็นต้องเอา Focus keyword วางไว้ต้นประโยค ขอแค่ให้มีประกอบในประโยคก็พอ
 • แต่ที่ Meta desc มี keyword คำอื่นมาผสมบ้างนิดหน่อยได้
 • ที่ title ให้เขียน เป็น Keyword+คำขยายความ หรือเขียนอะไรก็ได้ให้มันดูน่าสนใจ แต่พวกคำขยายความ อย่าไปเขียนซ้ำกับเว็บที่ติดอันดับ 1-10 ที่เขามาก่อนเรา ให้เราหาคำสดใหม่ มาใส่บ้าง
 • Google มองหาข้อมูลที่สดใหม่ตลอดเวลา ถ้าเราไปเขียนซ้ำกับคนอื่น โอกาสที่เว็บเราจะถูกเลือกจะมีน้อยตามไปด้วย
 • ที่ title กับ Meta desc อย่าให้มีข้อความซ้ำกัน พวกคำขยายความเรามีเขียนบน Title ไว้แล้ว ที่ Meta desc หาคำอื่นๆ มาเขียนแทน
 • ที่ Meta desc ให้ผสม “คำที่เกี่ยวข้อง” ของ Keyword นั้นลงไปประกอบด้วยได้ แต่ต้องเขียนให้อ่านรู้เรื่อง เป็นธรมชาติ และหน้าสนใจ
 • ที่ Meta desc เช่นเดียวกัน อย่าเขียนให้เหมือนกับเว็บที่ติดอันดับมาก่อนเรา
 • การเว้นวรรค คือ ให้ยึดตามหลักภาษา ถ้าเว้นวรรแล้วน่าอ่าน ก็ให้เว้นวรรค ถ้าเว้นวรรคแล้วไม่น่าอ่าน ก็ไม่ต้องเว้นวรรค
 • ถ้าใครใช้ Yoast การเช็คความยาวของ Title กับ Meta desc เขียนแค่ให้อยู่ในช่วงไฟสีเขียว แต่อย่าให้สีเขียวเต็มช่อง ถ้าเขียวเต็มช่องแปลว่าเราเขียนยาวเกินไป ให้เหลือช่องว่างๆ สักเล็กน้อย
 • ถ้าเว็บเราติดอันดับ 1-3 อยู่แล้ว ไม่ต้องไปแก้ Title กับ Meta desc ให้ใช้การแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บแทนเพื่อให้หน้าเว็บมีการเคลื่อนไหวบ้างเล็กน้อย
 • แต่ถ้าเว็บขึ้นอันดับยังไม่มาติดหน้าแรกเลย ไม่ต้องคิดมาก แก้เขียนใหม่ได้เลย ถ้าไม่แก้ก็อยู่เท่าเดิม แต่ถ้าเราแก้ไข ยังมีโอกาสที่จะเข้าล็อก Google ได้บ้าง
 • อย่าไปโฟกัสที่เว็บคู่แข่ง ว่าทำไมเขาเขียนไม่เห็นตรงตามหลักการ แต่ทำไมเขาติดอันดับ เพราะถ้าเราไปโฟกัสที่คนอื่น เราจะเป๋ไปเป๋มา ไม่มีหลักยึด ปรับตามเว็บนู้นที แก้ตามเว็บนี้ที สุดท้ายไม่รู้ว่าอะไรทำถูกทำผิด
 • อย่าตั้งใจ อยากติดหน้าแรก ด้วยการ spam keyword คือใส่แต่ focus keyword ลงไปจนอ่านไม่รู้เรื่อง ทำให้ทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติ คือ หัวใจ
 • จงหาสักหลักการ แล้วลงมือทำตามหลักการที่เราเชื่อ แล้วจะส่งผลดีเองครับ

ด้านบนคือหลักการ แต่การลงมือเขียนจริง มันเป็นศิลปะ เราจะเขียนข้อความอะไรลงไป ก็ให้เอาหลักการด้านบนเป็นตัวเช็ค ถ้าสิ่งที่เราเขียนสอดรับกับหลักการ ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนั้นเอง

ลองนำหลักการด้านบนไปตรวจเช็คกับเว็บของตัวเองดูนะ

อ่านเพิ่มเติม: เขียนบทความ SEO ให้ถูกหลัก Google ด้วย On-page checklist