โดเมน คืออะไร สิ่งสำคัญอันดับแรกที่เจ้าของเว็บไซต์ไม่ควรมองข้าม

โดเมน ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่เจ้าของเว็บไซต์ไม่ควรมองข้ามเพราะจุดประสงค์ของการมีโดเมนคือ เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนหน้าบ้าน โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ตั้งขึ้นเพื่อต้องการจะขายสินค้าหรือบริการ การได้ชื่อเฉพาะเจาะจงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายจะทำให้โดเมนหรือเว็บไซต์นั้นได้รับความสนใจและเป็นที่จดจำ

ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ที่ผ่านมาให้ความสนใจหรือกลุ่มเป้าหมายที่คลิกเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านโดเมน แต่ยังหมายรวมถึง Search Engine เช่น google ที่จะเข้ามาทำ index กับเว็บเพจต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์ของเราด้วย

โดเมน คืออะไร

โดเมน หรือโดเมนเนม (Domain name) หากจะให้อธิบายง่ายๆ ก็คือ ชื่อเว็บไซต์ เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เช่น www.padveewebschool.com (padveewebschool.com คือชื่อโดเมน) โดเมนเนม ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อใช้แทนการเรียกเป็นหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP Address) ซึ่ง IP จะมีตัวเลขถึง 16 หลัก ทำให้เกิดความยุ่งยากและเราไม่สามารถจดจำตัวเลขได้ทั้ง 16 หลักเวลาจะนำไปในระบบอินเทอร์เน็ต

ซึ่งการมีชื่อโดเมนจะช่วยทำให้ผู้คนจดจำเว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้นและการตั้งชื่อยังสามารถสื่อความหมายได้ทั้งจุดประสงค์ เนื้อหา หรือความเป็นตัวตนของเจ้าของเว็บไซต์เองโดยแต่ละเว็บไซต์จะมีชื่อไม่ซ้ำกัน

ประเภทของโดเมน

โดยหลักๆ แล้วโดเมนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. โดเมน 2 ระดับ ประกอบด้วย ชื่อโดเมน และ ประเภทของโดเมน

ประเภทขององค์กรที่พบมีดังนี้

 • .info คือ องค์กรที่ให้รายละเอียดข้อมูล
 • .net คือ กลุ่มเครือข่ายธุรกิจหรือองค์กร
 • .org คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • .com คือ องค์กรพาณิชย์ บริษัท เว็บไซต์ส่วนตัว
 • .mil คือ องค์กรทางทหาร
 • .edu คือ สถาบันการศึกษา

2. โดเมน 3 ระดับ ประกอบด้วย ชื่อโดเมน ประเภทของโดเมน และ ชื่อประเทศ

ประเภทขององค์กรที่พบมีดังนี้

 • .th คือ บุคคลทั่วไปและหน่วยงานทุกประเภท
 • .co.th คือ องค์กรพาณิชย์ หรือ บริษัท เป็นแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย
 • .th คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • .th คือ สถาบันการศึกษา
 • .th คือ องค์กรของรัฐบาล

หลักการตั้งชื่อโดเมน

ชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ดังนั้นโดเมนก็มีหลักการตั้งชื่อเช่นกันสำหรับผู้ที่กำลังสนใจทำเว็บไซต์หรือกำลังคิดอยู่ว่าเว็บไซต์ของเราควรชื่ออะไรดีสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับการตั้งชื่อได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. จดจำง่าย สะกดง่าย เพราะบางครั้งเว็บไซต์อาจมาจากการบอกต่อหรือตามป้ายโฆษณาถ้าโดเมนจดจำง่ายจะช่วยให้ผู้ที่สนใจเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง
 2. ชื่อควรสั้นได้ใจความเพื่อป้องกันการสับสนและง่ายต่อการจำชื่อเว็บไซต์ที่ยากๆ
 3. หากต้องการตั้งชื่อยาวก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ควรเป็นชื่อที่จำง่าย มีความหมายตรงตัว
 4. การใช้ภาษาอังกฤษทั้งตัวใหญ่หรือตัวเล็ก ถือว่าเหมือนกัน
 5. ความยาวของชื่อโดเมนต้องไม่เกิน 63 ตัวอักษร
 6. หน้าชื่อโดเมนห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-)
 7. ชื่อโดเมนที่มีการเติม S หรือไม่เติม S บางครั้งผู้ใช้อาจสับสนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดควรจดทะเบียนไว้ทั้งสองแบบ
 8. ตัวอักษรพิเศษที่ไม่สามารถใช้จดทะเบียน ได้แก่ ! @ # $ % ^ & ฿ * ( ) + | / < > , ‘ ? \” [ ] { } _
 9. สามารถใช้ตัวเลข 0-9 ในชื่อโดเมนได้
 10. สามารถใช้ตัวเลขผสมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือเครื่องหมายขีดได้

ขั้นตอนการจดโดเมนต้องทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนที่จะนำเสนอเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการจดชื่อโดเมนโดยสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพื่อการจดชื่อในอนาคตได้ ขั้นตอนมีดังนี้

 1. เลือกบริษัทหรือผู้ให้บริการรับจดโดเมน ถ้ายังไม่มีในใจก็สามารถโดยสามารถค้นหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต
 2. ทำการเช็คชื่อโดเมนของคุณว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่หากซ้ำต้องเปลี่ยนใหม่
 3. เลือกจำนวนปีที่ต้องการจดโดเมนเพื่อดูว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร
 4. กรอกรายละเอียดต่างๆ
 5. กดสั่งซื้อได้ทันที

ชื่อโดเมนกับความสำคัญของเว็บไซต์

หากคุณคิดว่าชื่อโดเมนไม่สำคัญละก็ เราต้องขอบอกเลยว่าคุณคิดผิดอย่างมากเพราะแท้จริงแล้วชื่อโดเมนมีความสำคัญกับเว็บไซต์เป็นยิ่ง ดังนี้

 1. สำหรับคนทำเว็บไซต์หากต้องการให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาเป็นอันดับแรกๆ จะเลือกการทำ SEO เพื่อเข้ามาช่วยให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จัก เพราะฉะนั้นแล้วการตั้งชื่อให้ง่ายต่อการจดจำจะช่วยเพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น
 2. การตั้งชื่อที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะทำให้มีลูกค้าหรือผู้ชมเข้าเว็บไซต์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีผลกับ Search Engine (SEO)

ทำไมจึงควรมีโดเมนเป็นของตนเอง

1. ควบคุมและจัดเก็บข้อมูลได้เป็นระบบ

ตัวอย่างที่จะทำให้เห็นภาพง่ายๆ คือ หากพนักงานบริษัทลาออกถ้าพนักงานใช้เมลที่เป็นโดเมนของบริษัทควบคุม บริษัทจะสามารถดึงข้อมูลต่างๆ กลับมาได้ ในทางกลับกันถ้าพนักงานใช่เมลส่วนตัวบริษัทจะไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อมูลบริษัทจึงควรจดโดเมนให้เรียบร้อย

2. เพิ่มความปลอดภัย

ในการจดทะเบียนโดเมนจะมีหน่วยงานคอยตรวจสอบและรับรอง เมื่อบริษัทได้รับการจดทะเบียนโดเมนเรียบร้อยแล้วก็เหมือนมีนามสกุลติดตัว ดังนั้นไม่ว่าใครหรือหน่วยงานไหนก็ไม่สามารถแอบอ้างมาในองค์กรได้

3. แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ

การมีโดเมนเป็นชื่อของบริษัท และ @ อีเมลบริษัทสื่อถึงความมีระบบ ระเบียบ ความสนใจ ซึ่งเมื่อบุคคลหรือลูกค้าเข้ามาติดต่อกับบริษัทเห็นว่าเรามีการทำเว็บไซต์ มีการใช้อีเมลบริษัทสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้อยากร่วมงานกันมากขึ้น

4. ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือ

การจดโดเมนต้องมีการตรวจสอบและการดำเนินงานต่างๆ เป็นขั้นตอนที่มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นหากบริษัทมีการใช้อีเมลที่มีโดเมนบริษัทเมื่อผู้รับอีเมลได้ไปนั้นก็สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือและช่วยเสริมภาพลักษณ์ได้อีกด้วย

5. ระบุตัวตนของบุคคลได้

หากพนักงานบริษัทใช้อีเมลส่วนตัวในการทำงานผู้รับจะไม่สามารถระบุได้เลยว่าเป็นของบริษัท หรือองค์กรใด แอบอ้างหรือไม่ ดังนั้นการมีอีเมลโดเมนจะทำให้สามารถควบคุมและระบุตัวตนพนักงานได้

สรุป

การจะทำเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จสิ่งที่เป็นหัวใจหลักและผู้ทำเว็บไซต์ควรให้ความสำคัญคือ โดเมน หรือโดเมนเนม เพราะชื่อมีส่วนที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนำเสนอเว็บไซต์ไปถึงเกิดความสนใจและอยากเข้าชมเว็บไซต์ของเรามากขึ้น ยิ่งถ้าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการขายสินค้าการตั้งชื่อโดเมนให้มีเอกลักษณ์และสามารถบ่งชี้ได้ว่าต้องการจะสื่อสารหรือขายสินค้าใดก็จะยิ่งเพิ่มความหน้าจดจำให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าชื่อโดเมนไม่ควรตั้งแบบขอไปทีเพราะการจดชื่อแต่ละครั้งมีราคาที่ต้องจ่ายไม่ได้ให้จดกันแบบฟรีๆ นะคะ