อันดับตก เช็กจุดไหนบ้าง เพื่อแก้ไขให้อันดับกลับมาอีกครั้ง

เว็บอันดับตก

อันดับตก เช็กจุดไหนบ้าง

เช็ก E-A-T
https://padveewebschool.com/e-a-t-factor/

เช็ก Y-M-Y-L
https://padveewebschool.com/ymyl-google-update/

เช็ก Title & description tags
https://www.momstudio.co/title-tags-best-practices/

เช็ก On page
https://padveewebschool.com/writing-seo-checklist/

เช็ก Search intent
https://bit.ly/3mQ7NSJ

เช็ก User experience
https://padveewebschool.com/web-design/

เช็กลิงก์เชื่อมโยง
https://padveewebschool.com/internal-external-link/

เช็ก Mobile friendly
https://search.google.com/test/mobile-friendly

เช็ก Page speed
https://padveewebschool.com/speed-up-wordpress/

เช็ก Core web vital
https://padveewebschool.com/core-web-vitals/

เช็กหน้าที่มีเนื้อหาซ้ำกัน
https://padveewebschool.com/canonical-tags/

เช็ก 404 page not found
https://padveewebschool.com/404-page-not-found/

เช็ก Backlink
https://padveewebschool.com/backlinks/

เช็ก Security
https://padveewebschool.com/wordpress-security/

อันดับตกได้ทุกเว็บเป็นเรื่องธรรมดา.
อันดับตกได้ ก็กลับขึ้นมาใหม่ได้
ถ้าแก้ไขอย่างถูกจุด

แต่ถ้าต้องการแก้ไขปัญหาอย่างถูกจุด
ไม่ต้องเสียเวลาทดลองเอง
ต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์
ในการช่วยวิเคราะห์

สำหรับคนที่ต้องการผู้ช่วยวิเคราะห์เว็บ
วางแผนเพิ่มเติม วางกลยุทธ์ ให้เหมาะกับธุรกิจ
อาจต้องมาเรียนเพิ่มเติมแบบส่วนตัวครับ
ดูค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเรียนที่หน้านี้ครับ
https://padveewebschool.com/seo-consult/